Bez kategorii

Zawiadomienie do prokuratury

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego Prokuratura – zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa My Suweren RP zwracamy się z wnioskiem: –  o pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów stowarzyszenia Iustitia i Themis w szczególności Prezesów Krystiana Markiewicza odpowiedzialnych za zainicjowanie i zatwierdzenie uchwał stowarzyszeń,  kwestionujących ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, oraz za wieloletnie szkalowanie wizerunku Rzeczpospolitej polskiej na arenie międzynarodowej a także za …

Czytaj więcej "