Koalicja13Grudnia i zamach na KRS

Wczoraj zawiązała się #Koalicja13grudnia i stara okrągłostołowa gwardia wraca do władzy. Warto dzisiaj przypomnieć  wymianę zdań Czarzastego z Frasynikiem

Władysław Frasyniuk w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”:

Na Facebooku odpowiedział mu Czarzasty

Wpis Włodzimierza Czarzastego / Źródło: Facebook / Włodek Czarzasty 

Tak więc stary układ z Okrągłego Stołu wraca do władzy z przytupem. Nowi ministrowie objęli już swoje urzędy i od razu zaczęli energicznie działać. Pan Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar, wysłał wytyczne do Koordynatorów ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych oraz Koordynatorów ds. współpracy w sprawach cywilnych zarządzenia w których już w pierwszym zdaniu czytamy:

Chciałabym w tym miejscu zapytać MS Adama Bodnara, kiedy zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który by potwierdzał jego tezy? Zgodnie z Konstytucją dopóki Trybunał Konstytucyjny na mocy art.188 KRP nie orzeknie, że dany przepis ustawy jest niezgodny z Konstytucją, dopóty ustawa korzysta z domniemania konstytucyjności. Nie przypominam sobie aby ktokolwiek z tych wszystkich, którzy krzyczą o sprzeczności ustawy o KRS w zakresie wyboru spośród sędziów przez Sejm złożył do Trybunału Konstytucyjnego skargę na rzekomo niekonstytucyjne przepisy. Art.187 Konstytucji nigdy nie dawał sędziom prawa wyboru spośród siebie członków do Krajowej Rady Sądownictwa. Dawały im to ustalenia przy Okrągłym Stole, których nie przepisano do Konstytucji, ponieważ wraz z nią zmienił się faktycznie w Polsce ustrój. Z uwagi na to, że Suwerenem w Rzeczypospolitej Polskiej jest Naród o czym mówi art.4 Konstytucji i do niego należy władza zwierzchnia nad całym trójpodziałem władz zapisanym w art.10 Konstytucji, żadna władza, która nie posiada demokratycznej legitymacji Suwerena, nie może się sama wybierać. Sędziowie to nie są prześladowani przez władzę obywatele ale sami sprawują jedną z trzech równoważnych władz i jak każdej władzy również tej, Suweren musi patrzeć na ręce.

Ponadto zarówno minister sprawiedliwości Adam Bodnar jak i wszyscy buntownicy zarzucający ustawie upolitycznienie z uwagi na fakt, że spośród sędziów wybiera Sejm, jest wierutną bzdurą ponieważ sędziów do Trybunału Konstytucyjnego jak i do Trybunału Stanu również wybiera Sejm i to wprost wynika z Konstytucji. Skoro zatem Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu nigdy nie były oskarżane o upolitycznienie, tym bardziej nie można stawiać takiego zarzutu w stosunku do Krajowej Rady Sądownictwa, która nie jest sądem tylko instytucją skupiającą cały trójpodział władz. Niezawisłość sędziego to jego cecha osobista świadcząca o tym, że nie jest on podatny na naciski żadnej władzy również władzy sądowniczej. Od dłuższego czasu na sędziów naciskają #Koalicja13grudnia i inni sędziowie, głównie skupieni w stowarzyszeniu i Iustitia  i Themis, którzy wbrew art. 178 Konstytucji prowadzą działalność publiczną nie dającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów a tym samym nie spełniają wymogu artykuł 45 Konstytucji prawo do sprawiedliwego procesu. każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy przez niezależny, BEZSTRONNY I NIEZAWISŁY. Sędziowie bez skrępowania epatują swoimi poglądami politycznymi wielokrotnie gromadząc się na wiecach i spotkaniach polityków #Koalicji13 grudnia.  Jednoznacznie koreluje się to później na salach sądowych gdzie bez rozprawy wyrok jest znany, jeśli wydaje go Sędzia zaangażowany w polityczny spór.

Jako obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, żądam aby wszystkie władze działały zgodnie z prawem i w granicach prawa!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *