Zmiany Traktatów UE – wstęp

W listopadzie 2021 roku, nowo wybrana niemiecka koalicja  SPD, Zielonych i FDP zawarła umowę koalicyjną, gdzie w rozdziale poświęconym Europie, zapisano: „Partnerzy koalicyjni chcą nadać UE konstytucję i rozwinąć ją w „federalne państwo europejskie” o czym donosił tygodnik „Spiegel.  Od połowy 2022 roku, Pan Jacek Saryusz-Wolski, Europoseł z ramienia frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, uczestniczył przy pracach legislacyjnych w sprawie zmian Traktatów Unii Europejskiej. Już w pierwszych miesiącach prac dostrzegał, że idą one w złym kierunku i od dłuższego już czasu o tym alarmuje. Nowelizowane zmiany są próbą, likwidacji państw narodowych oraz Unii Europejskiej i zbudowania na ich gruzach, jednego państwa centralnego, zarządzanego przez najsilniejsze państwa europejskie. Biorąc pod uwagę relację długu publicznego do PKB (I kwartał 2023):

  • Włochy (143,5%)
  • Hiszpania (112,8%)
  • Francja (112,4%)
  • Strefa Euro 91,40%
  • Unia Europejska 83,7%
  • Polska 48,1%

sytuacja wspólnoty nie przedstawia się zbyt dobrze. Wygląda na to, że federaliści chcą podzielić się długiem i przejąć nasze aktywa. Przy takim zadłużeniu Francji i Włoch, te państwa nie będą miały zbyt wiele do powiedzenia.

W lipcu, wspomniany we wstępie Europoseł szczegółowo opisał zaproponowane zmiany na portalu X. 

Początkowo głosowanie nad przyjęciem rezolucji inicjującej zmiany Traktatów w Parlamencie Europejskim przewidziano na 12 października bieżącego roku. Ze względu na wybory parlamentarne w Polsce, termin głosowania przesunięto na  26 listopada aby nie zaszkodzić opozycji. Dzisiaj już wiemy, że raport został przyjęty przez Komisję Konstytucyjną i plenum PE. W Parlamencie Europejskim za forsowaniem dalszych prac nad zmianą Traktatów, głosowali europosłowie z Polski w tym były Premier i Ministrowie Polski.  

Użytkownicy mediów społecznościowych nie przyjęli tej informacji entuzjastycznie

Nowy Traktat w preambule, wprost odwołuje się do komunistycznego Manifestu z Ventotene Spinnelego. Nic więc dziwnego, że spadkobiercy poprzedniego systemu, próbują stary komunistyczny układ zainstalować w Europie. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w wyborach do Europarlamentu startowali z list Koalicji Obywatelskiej.
W przyszłym roku kolejne  wybory do Europarlamentu. Zanim wrzucisz kartę do urny, odpowiedz sobie na pytanie czy chcesz likwidacji Polski na rzecz niemieckich rządów bo o tym będą te wybory.

Sprawdź także

Orlen zaorać Siemensa ratować

Jeszcze nie zawiązał się rząd Koalicji KO-Polska2050-Lewica a już większość parlamentarna szykuje pierwszą aferę. Pani …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *